หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AE 645

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: AE 645
  4. Instructors:
    • ภาณุ ด่านวานิชกุล
    • ไพรัช อุศุภรัตน์
    • ภณิดา ซ้ายขวัญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Introduction to chemical engineering computing / Finlayson, Bruce A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP184 .F55 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305