หนังสือสำรองของกก.746

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
  3. รหัสรายวิชา: กก.746
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดุสิต อธินุวัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books S633 .ย22 พร้อมให้บริการ
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S633 .ย22 พร้อมให้บริการ
ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี / ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD878 .ศ74 ฉ. 3 Withdraw Processing
ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี / ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TD878 .ศ74 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455