หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.748

 1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
 2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
 3. รหัสรายวิชา: ทก.748
 4. อาจารย์ผู้สอน:
  • สุเพชร จิรขจรกุล
  • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
  • ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
  • เรวัตร ใจสุทธิ
  • เที่ยงพิมล แพรว

ไม่มีรายการหนังสือสำรองที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544