หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCE 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: CE 203
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุนิสา สมิทธากร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fluid mechanics with engineering applications / Daugherty, Robert Long, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .D38 1989 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of fluid mechanics / Munson, Bruce Roy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .M85 ยืมออก 31/08/2022
Fluid mechanics, Streeter, Victor Lyle, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .S77 พร้อมให้บริการ
Fluid mechanics. White, Frank M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .W47 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
Introduction to fluid mechanics / Janna, William S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .J35 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544