หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AC 422

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี
  3. รหัสรายวิชา: AC 422
  4. Instructors:
    • สมชาย สุภัทรกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การวิเคราะห์งบการเงิน = Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5681.ง3 ก653 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์งบการเงิน = Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5681.ง3 ก653 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ASEAN and the institutionalization of East Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6009.E18 A84 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305