หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวก.100

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: วก.100
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชาวสวน กาญจโนมัย
    • สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Engineering drawing / Boundy, Albert William. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T353 .B638 พร้อมให้บริการ
Engineering graphics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T353 .G537 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544