หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วก.100

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: วก.100
  4. Instructors:
    • ชาวสวน กาญจโนมัย
    • สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Engineering drawing / Boundy, Albert William. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T353 .B638 พร้อมให้บริการ
Engineering graphics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T353 .G537 1998 ยืมออก 25/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305