หนังสือสำรองของLE 474

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: LE 474
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Computer-aided power system analysis / Natarajan, Ramasamy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TK1005 .N383 พร้อมให้บริการ
Power generation, operation, and control / Wood, Allen J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TK1001 .W58 1996 พร้อมให้บริการ
Power system analysis / Saadat, Hadi. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TK1005 .S23 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455