หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LN 434

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 434
  4. Instructors:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH435 .ก56 ฉ. 1 Withdraw Processing
การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB469.37 .ด72 ฉ.4 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305