หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 434

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 434
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH435 .ก56 ฉ. 1 Withdrawn
การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB469.37 .ด72 ฉ.4 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544