หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.487

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.487
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุรีมาศ วังคีรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB931 .ม84 ฉ. 2 ยืมออก 31/01/2022
โรคและแมลง : ศัตรูพืชที่สำคัญ = Plant diseases and insect pests of economic importance / พิสุทธิ์ เอกอำนวย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB950 .พ653 2553 ยืมออก 31/01/2022
Entomology and pest management / Pedigo, Larry P. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB931 .P43 2009 ยืมออก 31/01/2022
เคล็ดลับการขยายพันธุ์พืชเป็นอาชีพ / วัลลภ พรหมทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB119 .ว65 ฉ. 4 Withdrawn
หลักวิชาพืชสวน / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB318 .ส64 ล.1 ฉ.3 Withdrawn
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = [Plant tissue culture] / [Plant tissue culture] / คำนูณ กาญจนภูมิ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ค637 ฉ. 2 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544