หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของME 240

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 240
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to fluid mechanics / Janna, William S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .J35 1993 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of fluid mechanics / Munson, Bruce Roy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .M85 ยืมออก 31/08/2022
Fluid mechanics / White, Frank M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .W47 2011 พร้อมให้บริการ
Mechanics of fluids / Potter, Merle C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .P68 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544