หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ME 240

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 240
  4. Instructors:
    • ชาญณรงศ์ อัศวเทศานุภาพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Introduction to fluid mechanics / Janna, William S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .J35 1993 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of fluid mechanics / Munson, Bruce Roy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .M85 ยืมออก 31/08/2019
Fluid mechanics / White, Frank M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .W47 2011 พร้อมให้บริการ
Mechanics of fluids / Potter, Merle C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA357 .P68 พร้อมให้บริการ ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305