หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของME 311

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 311
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mechanical engineering design / Shigley, Joseph Edward. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ230 .S495 1989 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of machine elements / Hamrock, Bernard J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ230 .H34 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544