หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ME 311

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 311
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mechanical engineering design / Shigley, Joseph Edward. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ230 .S495 1989 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of machine elements / Hamrock, Bernard J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ230 .H34 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305