หนังสือสำรองของME323

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME323
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กริช เจียมจิโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mechatronics / Cetinkunt, Sabri. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ163.12 .C47 พร้อมให้บริการ
Mechatronic systems : Isermann, Rolf. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ163.12 .I84 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455