หนังสือสำรองของME 325

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 325
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กริช เจียมจิโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การควบคุมนิวเมติกส์และพีแอลซี / กริช เจียมจิโรจน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ219 .ก462 2560 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455