หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของME 325

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ME 325
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กริช เจียมจิโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การควบคุมนิวเมติกส์และพีแอลซี / กริช เจียมจิโรจน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ219 .ก462 2560 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544