หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของกก.620

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.620
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มุมมองทางภูมิศาสตร์กับความยั่งยืนของการเกษตรไทย / วันเพ็ญ สุรฤกษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books S494.5.ภ7 ว634 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวไทย / สมพร อิศวิลานนท์. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD9066.ท92 ส44 ยืมออก 12/02/2022
เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 อ625 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544