หนังสือสำรองของกก.620

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.620
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มุมมองทางภูมิศาสตร์กับความยั่งยืนของการเกษตรไทย / วันเพ็ญ สุรฤกษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books S494.5.ภ7 ว634 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวไทย / สมพร อิศวิลานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9066.ท92 ส44 พร้อมให้บริการ
เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 อ625 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455