หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กก.628

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.628
  4. Instructors:
    • อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พันธุกรรมข้าว : ฐิรวุฒิ เสนาคำ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 ฐ65 ฉ.4 Withdraw Processing
เศรษฐกิจแห่งความสุขและการแบ่งปันว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ศ74 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S605.5 .ธ74 2550 ยืมออก 01/03/2019
เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 อ625 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305