หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กก.706

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.706
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MANUF TS 2012 645082 พร้อมให้บริการ
อาหารเพื่อมนุษยชาติ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TX353 .อ5875 ฉ. 1 ยืมออก 28/12/2018
การถนอมอาหาร / พรพล รมย์นุกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TX601 .พ434 2545 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = วิไล รังสาดทอง Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370.5 .ว649 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = วิไล รังสาดทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370.5 .ว649 2546 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = วิไล รังสาดทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370.5 .ว649 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305