หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 611

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 611
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : foundations, ferment, and future / Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 31/05/2022
Mass communication theory : foundations, ferment, and future / Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2009 พร้อมให้บริการ
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2011 พร้อมให้บริการ
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
A first look at communication theory / Griffin, Emory A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2012 พร้อมให้บริการ
Theories of human communication / Littlejohn, Stephen W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L5 2011 พร้อมให้บริการ
Mass communications : a comparative introduction / Lorimer, Rowland, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3986 พร้อมให้บริการ
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 พร้อมให้บริการ
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2005 พร้อมให้บริการ
Communication theories : perspectives, processes, and contexts / Miller, Katherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M55 2005 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world : history, industry, controversy / Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2012 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world / Rodman, George R., Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books P90 .R597 2010 พร้อมให้บริการ
Communication and human behavior. Ruben, Brent D. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2559/4577 C. 2 พร้อมให้บริการ
Communication and human behavior / Ruben, Brent D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R79 1992 พร้อมให้บริการ
Understanding media cultures : social theory and mass communication / Stevenson, Nick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.54 .S74 2002 พร้อมให้บริการ
Understanding media cultures : social theory and mass communication / Stevenson, Nick. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2559/5152 2002 C. 2 พร้อมให้บริการ
The media of mass communication : student edition / Vivian, John. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .V54 2012 พร้อมให้บริการ
Media communication : an introduction to theory and process / an introduction to theory and process / Watson, James, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .W38 2016 ยืมออก 31/08/2022
Introducing communication theory : analysis and application / analysis and application / West, Richard L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 ยืมออก 31/05/2022
Introducing communication theory : analysis and application / analysis and application / West, Richard L. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Gendered lives : communication, gender, and culture / Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HQ1075 .W66 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544