หนังสือสำรองของวส 611

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 611
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 31/08/2019
Mass communication theory : Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2009 ยืมออก 28/02/2019
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2011 พร้อมให้บริการ
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
A first look at communication theory / Griffin, Emory A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2012 พร้อมให้บริการ
Theories of human communication / Littlejohn, Stephen W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .L5 2011 ยืมออก 28/02/2019
Mass communications : Lorimer, Rowland, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3986 ยืมออก 18/05/2023
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 09/03/2019
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2005 ยืมออก 31/08/2019
The Media book / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M3768 พร้อมให้บริการ
Communication theories : Miller, Katherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M55 2005 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world : Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2012 ยืมออก 31/08/2019
Mass media in a changing world / Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2010 635681 พร้อมให้บริการ
Communication and human behavior. Ruben, Brent D. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2559/4577 C. 2 ยืมออก 18/05/2023
Communication and human behavior / Ruben, Brent D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R79 1992 พร้อมให้บริการ
Understanding media cultures : Stevenson, Nick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.54 .S74 2002 พร้อมให้บริการ
Understanding media cultures : Stevenson, Nick. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2559/5152 2002 C. 2 ยืมออก 18/05/2023
The media of mass communication : Vivian, John. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .V54 2012 พร้อมให้บริการ
Media communication : Watson, James, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .W38 2016 ยืมออก 31/08/2019
Introducing communication theory : West, Richard L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 พร้อมให้บริการ
Introducing communication theory : West, Richard L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 พร้อมให้บริการ
Communication theories in action : Wood, Julia T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .W627 2004 พร้อมให้บริการ
Gendered lives : Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HQ1075 .W66 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455