หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ BA 204

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 2. รหัสรายวิชา: BA 204
 3. Instructors:
  • เอกจิตต์ จึงเจริญ (รศ. ดร.)
  • ศจี ศิริไกร (อาจารย์ ดร.)
  • คมน์ พันธรักษ์
  • เอกรินทร์ ยลระบิล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Basic statistics for business and economics / Lind, Douglas A. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HA29 .L52 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305