หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของBA 204

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: BA 204
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เอกจิตต์ จึงเจริญ
    • ศจี ศิริไกร
    • คมน์ พันธรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic statistics for business and economics / Lind, Douglas A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HA29 .L52 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544