หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK 201

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 2. รหัสรายวิชา: MK 201
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • ภิญรดา ธรากุลวัฒนา (อภิรดี เมธารมณ์)
  • วิทวัส รุ่งเรืองผล
  • กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
  • อรทัย เลิศวรรณวิทย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of marketing / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415 .K623 2016 Missing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544