หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAC 318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: AC 318
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
    • วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Accounting information systems / Hall, James A., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5679 .H35 2016 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544