หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AC 315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: AC 315
  3. Instructors:
    • ปัญญา อิสระวรวาณิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Auditing and assurance services : Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5667.A7 2017 ยืมออก 01/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305