หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EL 221

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 2. รหัสรายวิชา: EL 221
 3. Instructors:
  • สุชารัช ริมกีรติกุล
  • อัปสร ทวิลาภากุล
  • วีรสุดา ศรีพยัคฆ์
  • สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The business 2.0. : Allison, John. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2013 656587 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305