หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEL 221

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 2. รหัสรายวิชา: EL 221
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • สุชารัช ริมกีรติกุล
  • อัปสร ทวิลาภากุล
  • วีรสุดา ศรีพยัคฆ์
  • สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The business 2.0. : B1+ intermediate student's book / B1+ intermediate student's book / Allison, John. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books PE1115 .A447 2013 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544