หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของFN 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: FN 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
    • ทวีศักดิ์(สิปปภาส) พรสุขสว่าง ผศ. ดร.
    • สักกาคม มณีนพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The economics of money, banking and financial markets / Mishkin, Frederic S. Reserve Book (1 Day) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HG173 .M57 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544