หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของFN 461

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: FN 461
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
    • ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Multinational business finance / Eiteman, David K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HG4011 .E4 2013 ยืมออก 31/01/2022 หาไม่พบครั้งที่ 1 01082021 นัชฐภรณ์

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544