หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 426

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 426
  3. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
อัตลักษณ์ = อภิญญา เฟื่องฟูสกุล Reserve Book (3 Days) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Reserve Books BD236 .อ462 ฉ. 2 ยืมออก 22/02/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305