หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของInnovative and Creative Facility Design

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 451
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Architecture : form, space, & order / form, space, & order / Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .C46 2015 พร้อมให้บริการ
Thoughtless acts? : observations on intuitive design / Suri, Jane Fulton. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS171.6 .S87 พร้อมให้บริการ
Universal methods of design : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions / Martin, Bella. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q180.55.M4 M378 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544