หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Innovative and Creative Facility Design

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 451
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Architecture : Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 662371 พร้อมให้บริการ
Thoughtless acts? : Suri, Jane Fulton. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS171.6 .S87 พร้อมให้บริการ
Universal methods of design : Martin, Bella. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q180.55.M4 M378 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305