หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 614

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 614
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
    • อารดา ครุจิต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 ยืมออก 11/02/2022
คนชายขอบ : จากความคิดสู่ความจริง / จากความคิดสู่ความจริง / สุริชัย หวันแก้ว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1136 .ส74 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Liquid modernity / Bauman, Zygmunt, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN17.5 .B38 2011 พร้อมให้บริการ
Risk society : towards a new modernity / towards a new modernity / Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Reflexive modernization : politics, tradition and aesthetics in the modern social order / Beck, Ulrich, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM73 .B42 พร้อมให้บริการ
Power/knowledge : selected interviews and other writings, 1972-1977 / selected interviews and other writings, 1972-1977 / Foucault, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM291 .F68 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544