หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ JC 669

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: JC 669
  3. Instructors:
    • พรรษา รอดอาตม์
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
New media : Flew, Terry. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.T42 F55 พร้อมให้บริการ
Converging media : Pavlik, John V. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD P 2017 666112 ยืมออก 15/02/2019
Convergence culture : Jenkins, Henry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 พร้อมให้บริการ
Communication theory : Holmes, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .H55 พร้อมให้บริการ
Creative economy and culture : Hartley, John, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books IND HD 2015 657605 พร้อมให้บริการ
The informational city : Castells, Manuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC79.I55 C3825 พร้อมให้บริการ
Communication power / Castells, Manuel, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2013 635662 ยืมออก 28/02/2019
Television is the new television : Roth, Wolff-Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2015 656024 พร้อมให้บริการ
The digital economy : Tapscott, Don, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC79.I55 T37 2015 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจดิจิทัล / แทปสก็อตต์, ดอน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ท72 ท83 2559 ยืมออก 25/02/2019
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ = สมบัติ กุสุมาวลี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9999.ว63 ส43 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305