หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวจ 601

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 601
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • โมไนยพล รณเวช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introducing data analysis for social scientists / Rose, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .R62 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .ก645 2557 ล. 1 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2013 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2010 พร้อมให้บริการ
Communication research methods / Merrigan, Gerianne. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .M47 พร้อมให้บริการ
Descriptive and inferential statistics; an introduction, Loether, Herman J. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/67966 ยืมออก 18/05/2023
A practitioner's guide to public relations research, measurement and evaluation / Stacks, Don W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1221 .S73 2010 ยืมออก 31/08/2022
Mass media research : an introduction / Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2016 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544