หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วจ 601

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 601
  4. Instructors:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • โมไนยพล รณเวช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Descriptive and inferential statistics : Loether, Herman J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN25 .L597 1993 พร้อมให้บริการ
Introducing data analysis for social scientists / Rose, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .R62 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 662130 พร้อมให้บริการ
The Practice of social research / Babbie, Earl R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books SOC H 2013 631868 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2010 พร้อมให้บริการ
Communication research : Keyton, Joann, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .K49 พร้อมให้บริการ
Communication research methods / Merrigan, Gerianne. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .M47 พร้อมให้บริการ
Descriptive and inferential statistics; Loether, Herman J. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/67966 ยืมออก 18/05/2023
A practitioner's guide to public relations research, measurement and evaluation / Stacks, Don W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1221 .S73 2010 ยืมออก 31/08/2019
Mass media research : Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2016 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305