หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วจ 602

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 602
  4. Instructors:
    • แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mass media research : Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง focus groups เทคนิคการวิจัยในงานโฆษณา / แอนนา จุมพลเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DOC .อ852ร64 พร้อมให้บริการ
เข้าถึงใจผู้บริโภคด้วย focus groups / แอนนา จุมพลเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .อ83 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
Advertising research : Davis, Joel J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3776 ยืมออก 18/05/2023
The focus group : Templeton, Jane Farley. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.2 .T46 1994 พร้อมให้บริการ
The observational research handbook : Abrams, Bill. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.33.U5 A27 พร้อมให้บริการ
Successful advertising research methods / Haskins, Jack B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5814 .H38 C. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305