หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวจ 602

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 602
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • แอนนา จุมพลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass media research : an introduction / Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง focus groups เทคนิคการวิจัยในงานโฆษณา / แอนนา จุมพลเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DOC .อ852ร64 พร้อมให้บริการ
เข้าถึงใจผู้บริโภคด้วย focus groups / แอนนา จุมพลเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .อ83 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
Advertising research : theory and practice / Davis, Joel J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3776 พร้อมให้บริการ
The focus group : a strategic guide to organizing, conducting and analyzing the focus group interview / Templeton, Jane Farley. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.2 .T46 1994 พร้อมให้บริการ
The observational research handbook : understanding how consumers live with your product / Abrams, Bill. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.33.U5 A27 พร้อมให้บริการ
Successful advertising research methods / Haskins, Jack B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5814 .H38 C. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544