หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของป 256

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ป 256
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นภดล ชาติประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชินโต : จิตวิญญาณของญี่ปุ่น. เพ็ญศรี กาญจโนมัย. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BL2220 .พ7 2525 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ชินโต : จิตวิญญาณของญี่ปุ่น. เพ็ญศรี กาญจโนมัย. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BL2220 .พ7 2525 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จักรพรรดิ ขุนนาง นักรบ และพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่ / พิพาดา ยังเจริญ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS857 .พ63 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสังเขป / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส74 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสังเขป / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส74 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan / History of Japan / เพ็ชรี สุมิตร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .พ72 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan / History of Japan / เพ็ชรี สุมิตร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .พ72 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น = History of Japanese civilization / History of Japanese civilization / พิพาดา ยังเจริญ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS821 .พ68 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น = History of Japanese civilization / History of Japanese civilization / พิพาดา ยังเจริญ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS821 .พ68 ฉ.5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544