หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วจ 624

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วจ 624
  3. Instructors:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ(อาจารย์)
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .ว624 2544 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
Public relations practices : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .C412 2008 พร้อมให้บริการ
Effective public relations / Cutlip, Scott M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .C8 2006 ยืมออก 20/02/2019
Internal communications : Verghese, Aniisu K., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .V47 2012 พร้อมให้บริการ
Corporate communication : Cornelissen, Joep. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .C667 2017 ยืมออก 31/08/2019
Corporate communication : Cornelissen, Joep. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2014 630151 พร้อมให้บริการ
Public relations : Wilcox, Dennis L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOCY HM 2015 651600 พร้อมให้บริการ
Public relations : Wilcox, Dennis L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .W4 2006 ยืมออก 20/02/2019
Strategic public relations management : Austin, Erica Weintraub. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .A975 2006 พร้อมให้บริการ
Strategic public relations management : Austin, Erica Weintraub. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7233 ยืมออก 18/05/2023
Guide to media relations / Schenkler, Irv. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .S34 พร้อมให้บริการ
This is PR : Newsom, Doug. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .N415 2010 ยืมออก 20/02/2019
Corporate communication / Argenti, Paul A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .A73 2016 พร้อมให้บริการ
Organizational culture and identity : Parker, Martin Geoffrey, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.7 .P37 พร้อมให้บริการ
Media relations / Stanton, Richard, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .S7326 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305