หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวจ 624

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วจ 624
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = [Public relations] / [Public relations] / วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .ว624 2544 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
Public relations practices : managerial case studies and problems / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .C412 2008 พร้อมให้บริการ
Effective public relations / Cutlip, Scott M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .C8 2006 พร้อมให้บริการ
Internal communications : insights, practices and models / Verghese, Aniisu K., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .V47 2012 พร้อมให้บริการ
Corporate communication : a guide to theory & practice / a guide to theory & practice / Cornelissen, Joep. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .C667 2017 พร้อมให้บริการ
Corporate communication : a guide to theory & practice / a guide to theory & practice / Cornelissen, Joep. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.3 .C667 2014 พร้อมให้บริการ
Public relations : strategies and tactics / strategies and tactics / Wilcox, Dennis L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM263 .W4 2015 พร้อมให้บริการ
Public relations : strategies and tactics / Wilcox, Dennis L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .W4 2006 พร้อมให้บริการ
Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Austin, Erica Weintraub. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .A975 2006 พร้อมให้บริการ
Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Austin, Erica Weintraub. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7233 พร้อมให้บริการ
Guide to media relations / Schenkler, Irv. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .S34 พร้อมให้บริการ
This is PR : the realities of public relations / Newsom, Doug. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .N415 2010 พร้อมให้บริการ
Corporate communication / Argenti, Paul A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .A73 2016 ยืมออก 31/08/2022
Organizational culture and identity : unity and division at work / Parker, Martin Geoffrey, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.7 .P37 พร้อมให้บริการ
Media relations / Stanton, Richard, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .S7326 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544