หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวจ 633

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วจ 633
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The principles and practice of crisis management : the case of Brent Spar / Ahmed, Meena, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD49 .A35 C. 2 Lost
Risk issues and crisis management in public relations : a casebook of best practice / Regester, Michael. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD61 .R44 2010 พร้อมให้บริการ
The handbook of strategic public relations & integrated communications / [edited by] Clarke L. Caywood. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HM263 .H26 พร้อมให้บริการ
The Handbook of crisis communication / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HD49 .H344 2010 ยืมออก 31/01/2022
Managing a crisis : a practical guide / Curtin, Tom. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD49 .C87 Withdraw Processing
Strategic issues management : organizations and public policy challenges / Heath, Robert L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59.5 .H43 2009 ยืมออก 31/08/2022
Crisis management by apology : corporate response to allegations of wrongdoing / Hearit, Keith Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59.2 .H43 C. 2 พร้อมให้บริการ
Strategic communication in crisis management : lessons from the airline industry / Ray, Sally J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6673 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544