หนังสือสำรองของวส 705

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 705
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • โมไนยพล รณเวช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Practice of social research / Babbie, Earl R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books SOC H 2013 631868 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2010 พร้อมให้บริการ
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ = ธีระ อาชวเมธี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SCI Q 2014 659561 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2016 ยืมออก 31/08/2019
Research design : Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2014 646223 ยืมออก 08/03/2019
Research design / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .R349 V. 1 ยืมออก 31/08/2019
Meta-analysis in social research / Glass, Gene V., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/140326 Withdrawn
Media and communication research methods / Hansen, Anders, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 635214 ยืมออก 31/08/2019
Communication research : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .R8 2010 ยืมออก 31/08/2019
Research design : Hakim, Catherine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .H29 2008 ยืมออก 31/08/2019
Writing empirical research reports : Pyrczak, Fred. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books LB2369 .P97 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455