หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 705

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 705
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • โมไนยพล รณเวช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2013 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2010 พร้อมให้บริการ
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ = Fundamentals of empirical research / Fundamentals of empirical research / ธีระ อาชวเมธี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q180.ก1 ธ646 2557 พร้อมให้บริการ
The practice of social research / Babbie, Earl R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .B3 2016 ยืมออก 31/08/2022
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .C74 2014a พร้อมให้บริการ
Research design / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .R349 V. 1 ยืมออก 31/08/2022
Media and communication research methods / Hansen, Anders, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 635214 ยืมออก 31/08/2022
Communication research : strategies and sources / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .R8 2010 ยืมออก 31/01/2022
Research design : successful designs for social and economic research / Hakim, Catherine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .H29 2008 ยืมออก 31/08/2022
Writing empirical research reports : a basic guide for students of the social and behavioral sciences / Pyrczak, Fred. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books LB2369 .P97 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544