หนังสือสำรองของวส 706

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 706
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass media research : Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
Research design : Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2014 646223 ยืมออก 08/03/2019
Communication research : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .R8 2010 ยืมออก 31/08/2019
The Sage handbook of qualitative research / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .H306 2011 ยืมออก 31/08/2019
Qualitative communication research methods / Lindlof, Thomas R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .L56 2011 พร้อมให้บริการ
Qualitative researching / Mason, Jennifer, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .M317 2002 พร้อมให้บริการ
Qualitative data analysis : Miles, Matthew B. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .M494 1994 C. 1 พร้อมให้บริการ
Basics of qualitative research : Corbin, Juliet M., Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HA29 .S8 2008 พร้อมให้บริการ
Basics of qualitative research : Strauss, Anselm L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .S8 1998 ยืมออก 04/03/2019
การวิจัยเชิงคุณภาพ = นิศา ชูโต, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .น68 2548 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
Media analysis techniques / Berger, Arthur Asa, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 624241 พร้อมให้บริการ
Media research methods : Bertrand, Ina Winneford, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .B477 C. 2 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of media effects / Bryant, Jennings. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN90.M3 B79 พร้อมให้บริการ
Semiotics : Chandler, Daniel, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P99 .C43 2007 พร้อมให้บริการ
Media discourse / Fairclough, Norman, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.L34 F35 พร้อมให้บริการ
Discourse analysis : Paltridge, Brian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P302 .P35 พร้อมให้บริการ
Discourse analysis : Jorgensen, Marianne. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P302 .J67 พร้อมให้บริการ
Ethics in journalism / Smith, Ron F. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4888.E8 G66 2008 พร้อมให้บริการ
การศึกษาเชิงคุณภาพ : Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 2548 พร้อมให้บริการ
การศึกษาเชิงคุณภาพ : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455