หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 320

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 320
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
นาซีในสมัยไวมาร์ ค.ศ. 1918-1933 = Nazi in the Weimar period 1918-1933 / Nazi in the Weimar period 1918-1933 / สัญชัย สุวังบุตร. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DD240 .ส623 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5 / จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5 / จุลชีพ ชินวรรโณ. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS779.46 .จ743 2555 พร้อมให้บริการ
การปกครองแบบสหพันธรัฐของเยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JN3971.5 .บ72 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคพลเมือง / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF799 .อ73 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544