หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 320

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 320
  3. Instructors:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
นาซีในสมัยไวมาร์ ค.ศ. 1918-1933 = สัญชัย สุวังบุตร. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DD240 .ส623 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ผลัดแผ่นดินมังกร : จุลชีพ ชินวรรโณ. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS779.46 .จ743 2555 พร้อมให้บริการ
การปกครองแบบสหพันธรัฐของเยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JN3971.5 .บ72 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคพลเมือง / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF799 .อ73 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305