หนังสือสำรองของวส 805

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 805
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
    • อริสรา กำธรเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
Management of electronic and digital media / Albarran, Alan B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 A4 2017 ยืมออก 31/08/2019
News evolution or revolution? : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2014 648834 ยืมออก 31/08/2019
The media economy / Albarran, Alan B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.E25 A43 2017 ยืมออก 31/08/2019
Advertising and promotion : Belch, George E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 635883 พร้อมให้บริการ
Media development and management : Guha, Biswajeet, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 G784 ยืมออก 31/08/2019
De-convergence of global media industries / Jin, Dal Yong, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 J56 2013 ยืมออก 31/08/2019
The business of media : Croteau, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.E252U6 C76 2006 ยืมออก 28/02/2019
Human resource management / Dessler, Gary, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 622519 พร้อมให้บริการ
Media programming : Eastman, Susan Tyler. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 626060 พร้อมให้บริการ
Marketing management strategies / Ferrell, O. C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .M32567 2011 ยืมออก 31/08/2019
Out of print : Brock, George, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 635466 ยืมออก 31/08/2019
Organizations : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM131 .G52 2012 พร้อมให้บริการ
The four stages of highly effective crisis management : Jordan-Meier, Jane. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books P96.M34 J67 2011 พร้อมให้บริการ
Competitive strategy for media firms : Chan-Olmsted, Sylvia M. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .C47 ยืมออก 31/08/2019
Strategic management in the media : Kung, Lucy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 K864 2017 ยืมออก 31/08/2019
Marketing strategy : Walker, Orville C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .W35 2014 ยืมออก 31/08/2019
Media management : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2016 663815 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455