หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 805

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 805
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
Management of electronic and digital media / Albarran, Alan B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 A4 2017 ยืมออก 31/08/2022
News evolution or revolution? : the future of print journalism in the digital age / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4815.2 .N49 2014 พร้อมให้บริการ
The media economy / Albarran, Alan B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.E25 A43 2017 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / Belch, George E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5823 .B4 2012 พร้อมให้บริการ
Media development and management : new horizons / Guha, Biswajeet, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 G784 พร้อมให้บริการ
De-convergence of global media industries / Jin, Dal Yong, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 J56 2013 พร้อมให้บริการ
The business of media : corporate media and the public interest / Croteau, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.E252U6 C76 2006 พร้อมให้บริการ
Human resource management / Dessler, Gary, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 622519 พร้อมให้บริการ
Media programming : strategies and practices / strategies and practices / Eastman, Susan Tyler. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN1992.55 .E18 2013 พร้อมให้บริการ
Marketing management strategies / Ferrell, O. C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .M32567 2011 พร้อมให้บริการ
Out of print : newspapers, journalism and the business of news in the digital age / Brock, George, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5114.F5 B76 2013 พร้อมให้บริการ
Organizations : behavior, structure, processes / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM131 .G52 2012 พร้อมให้บริการ
The four stages of highly effective crisis management : how to manage the media in the digital age / Jordan-Meier, Jane. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books P96.M34 J67 2011 พร้อมให้บริการ
Competitive strategy for media firms : strategic and brand management in changing media markets / Chan-Olmsted, Sylvia M. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .C47 พร้อมให้บริการ
Strategic management in the media : theory to practice / Kung, Lucy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 K864 2017 ยืมออก 31/08/2022
Marketing strategy : a decision-focused approach / a decision-focused approach / Walker, Orville C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .W35 2014 พร้อมให้บริการ
Media management : a casebook approach / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 M425 2016 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544