หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCP 603

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: CP 603
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Corporate communication : a guide to theory & practice / a guide to theory & practice / Cornelissen, Joep. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .C667 2017 พร้อมให้บริการ
Essentials of corporate communication : implementing practices for effective reputation management / implementing practices for effective reputation management / Riel, Cees B. M. van. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.3 .R535 พร้อมให้บริการ
Corporate communication / Argenti, Paul A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .A73 2013 พร้อมให้บริการ
Corporate public affairs : interacting with interest groups, media, and government / interacting with interest groups, media, and government / Lerbinger, Otto. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD59 .L473 ยืมออก 31/08/2022
Corporate governance / Kim, Kenneth A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD2741 .K496 2010 พร้อมให้บริการ
Essentials of strategic management / Hill, Charles W. L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .H5495 พร้อมให้บริการ
The theory and practice of corporate communication : a competing values perspective / Belasen, Alan T., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .B445 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544