หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ CP 603

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: CP 603
  3. Instructors:
    • วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Corporate communication : Cornelissen, Joep. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .C667 2017 ยืมออก 31/08/2019
Essentials of corporate communication : Riel, Cees B. M. van. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.3 .R535 พร้อมให้บริการ
Corporate communication / Argenti, Paul A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .A73 2013 พร้อมให้บริการ
Corporate public affairs : Lerbinger, Otto. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD59 .L473 พร้อมให้บริการ
Corporate governance / Kim, Kenneth A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD2741 .K496 2010 พร้อมให้บริการ
Essentials of strategic management / Hill, Charles W. L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .H5495 พร้อมให้บริการ
The theory and practice of corporate communication : Belasen, Alan T., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .B445 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305