หนังสือสำรองของวส 200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 200
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิติมา สุรสนธิ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้ทางการสื่อสาร = กิติมา สุรสนธิ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD P 2014 629833 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 654803 ยืมออก 31/08/2019
สื่อสารมวลชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ก615 2553 Lost
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/08/2019
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Shelving Cart
General Books P90 .ป43 2546 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.5.ท9 ค56 2559 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.5.ท9 ค56 2559 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.5.ท9 ค56 2559 ล. 3 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ค564 2554 ล. 1 ยืมออก 31/08/2019
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ค564 2554 ล. 2 ยืมออก 31/08/2019
Human communication / Burgoon, Michael. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books P90 .B83 1994 พร้อมให้บริการ
Nonverbal communication in human interaction / Knapp, Mark L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.C45 K58 2006 ยืมออก 31/08/2019
Nonverbal communication in human interaction / Knapp, Mark L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.C45 K58 2002 พร้อมให้บริการ
The communications revolution. Williams, Frederick, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3566 ยืมออก 18/05/2023
The effects of mass communication. Klapper, Joseph T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P91 .K5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455