หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 211
  3. Instructors:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เทคนิคการหาข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ / ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ด47 2538 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการรายงานข่าว = ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ฉ56 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนข่าว ประชัน วัลลิโก. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ป4 2523 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
การเขียนข่าวเบื้องต้น = ภาคภูมิ หรรนภา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ภ623 2554 ยืมออก 16/03/2019
การสื่อข่าว : สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส775 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
วิ่งไปกับข่าว ก้าวไปกับโลก = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
News writing & reporting for today's media / Itule, Bruce D., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .I89 2007 ยืมออก 31/08/2019
Writing and reporting news : Rich, Carole. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2014 662637 พร้อมให้บริการ
Complete journalist; Mansfield, Frederick John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7828 ยืมออก 18/05/2023
Making news : Tuchman, Gaye. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6255 ยืมออก 18/05/2023
The news media : Hulteng, John L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4731 .H8 พร้อมให้บริการ
Understanding journalism / Burns, Lynette Sheridan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 621120 พร้อมให้บริการ
Journalism : Harcup, Tony. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 650806 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305