หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักการรายงานข่าว = Basic news reporting / ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ฉ56 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนข่าว (News writing). (News writing). ประชัน วัลลิโก. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ป4 2523 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
การสื่อข่าว. ชวรัตน์ เชิดชัย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ช5 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว / นรินทร์ นำเจริญ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .น46 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
Reporting and writing the news, Agee, Warren Kendall. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6194 C. 1 พร้อมให้บริการ
News reporting and writing / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .B688 1992 พร้อมให้บริการ
News reporting and writing / Mencher, Melvin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .M415 2003 พร้อมให้บริการ
Modern news reporting. Warren, Carl Nelson. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/12762 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544