หนังสือสำรองของวส 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • แก้วกาญจน์ จูเจริญ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคนิคการหาข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ / ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ด47 2538 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนข่าว ประชัน วัลลิโก. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ป4 2523 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
Writing and reporting news : Rich, Carole. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2014 662637 พร้อมให้บริการ
การสื่อข่าว. ชวรัตน์ เชิดชัย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ช5 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
Reporting and writing the news, Agee, Warren Kendall. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6194 C. 1 ยืมออก 18/05/2023
News reporting and writing / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .B688 1992 พร้อมให้บริการ
News reporting and writing / Mencher, Melvin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .M415 2003 พร้อมให้บริการ
หลักการรายงานข่าว = ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ฉ56 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน (อังกฤษ-ไทย) สนั่น ปัทมะทิน. Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reserve Book Room
Reference Books P87.5 .ส3 ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
การเขียนความนำข่าวหนังสือพิมพ์. พัฒนาวดี ชูโต. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4781 .พ57 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การประเมินคุณค่าข่าว มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ม6 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ม64 2537 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ข่าวเจาะ เจาะข่าว หนังสือพิมพ์ไทย : สมหมาย ปาริจฉัตต์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส435 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
นักหนังสือพิมพ์ / สุภา ศิริมานนท์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731.ส7 2536 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
News values : Fuller, Jack. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.O24 F84 ยืมออก 08/03/2019
Advanced reporting : Maguire, Miles. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 638303 พร้อมให้บริการ
Power journalism : Miller, Lisa C. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6121 ยืมออก 18/05/2023
Classroom to newsroom; Murphy, Terry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4781 .M87 พร้อมให้บริการ
Writing and reporting the news as a story / Lloyd, Robert, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .L56 พร้อมให้บริการ
The responsible journalist : Dear, Jennie. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 668741 พร้อมให้บริการ
Journalism unbound : Stephens, Mitchell. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 641463 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455