หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของป 258

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ป 258
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วัชระ สินธุประมา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชนชาติต่างๆในแหลมอินโดจีน แปลจาก Les peuples de la pe'ninsule indochinoise par G. Coedes. เซเดส์, จอร์ช, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books CB253 .ซ7 ฉ. 30 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544