หนังสือสำรองของป 258

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ป 258
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วัชระ สินธุประมา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชนชาติต่างๆในแหลมอินโดจีน เซเดส์, จอร์ช, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books CB253 .ซ7 ฉ. 30 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455