หนังสือสำรองของวส 207(227)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 207(227)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อริสรา กำธรเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 31/08/2019
Introducing communication theory : West, Richard L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.ส7 ถ6 2533 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารระหว่างบุคคล = ชิตาภา สุขพลำ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1106 .ช636 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of human communication : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 637199 พร้อมให้บริการ
The interpersonal communication book / DeVito, Joseph A., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.C45 D45 2007 พร้อมให้บริการ
Experiencing intercultural communication : Martin, Judith N. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1211 .M36 2014 พร้อมให้บริการ
Interpersonal communication : Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.C45 W65 2013 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455