หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 222

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 222
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Convergence culture : where old and new media collide / Jenkins, Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 ยืมออก 31/01/2022
Spreadable media : creating value and meaning in a networked culture / creating value and meaning in a networked culture / Jenkins, Henry, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .J46 2013 ยืมออก 31/01/2022
Understanding new media : extending Marshall McLuhan / extending Marshall McLuhan / Logan, Robert K., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L64 2016 ยืมออก 01/04/2021
Content Inc. : how entrepreneurs use content to build massive audiences and create radically successful businesses / Pulizzi, Joe. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.127.P85 2016 ยืมออก 31/08/2022
The network society : social aspects of new media / social aspects of new media / Dijk, Jan van, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P95.54 .D55 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544