หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 222

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 222
  3. Instructors:
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Convergence culture : Jenkins, Henry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 พร้อมให้บริการ
Spreadable media : Jenkins, Henry, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 635372 พร้อมให้บริการ
Understanding new media : Logan, Robert K., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L64 2016 พร้อมให้บริการ
Content Inc. : Pulizzi, Joe. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.127.P85 2016 ยืมออก 02/03/2019
The language of new media / Manovich, Lev. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.T42 M3325 C. 2 พร้อมให้บริการ
The network society : Dijk, Jan van, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P95.54 .D55 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305