หนังสือสำรองของวส 230

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 230
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อารดา ครุจิต
    • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 พร้อมให้บริการ
คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .ท66 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
โลกของการกระจายเสียง : วิภา อุตมฉันท์ Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ว646 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
กำเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493-2500) / สินิทธ์ สิทธิรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8700.9 .ส64 2543 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ส7 ล.1 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ส7 2545 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 659097 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PN 2013 626129 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2555 ยืมออก 11/02/2019
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
An introduction to television studies / Bignell, Jonathan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .B54 2013 พร้อมให้บริการ
The television handbook / Orlebar, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .H65 2011 พร้อมให้บริการ
Managing in the media / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 M36 C. 2 พร้อมให้บริการ
Television program making : Hart, Colin. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4817 ยืมออก 18/05/2023
Modern radio production : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .O3 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455