หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ HS 266

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: HS 266
  3. Instructors:
    • ศุภวิทย์ ถาวรบุตร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1492-1815 = อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D208 .อ36 2554 พร้อมให้บริการ
ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1492-1815 = อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D208 .อ36 2554 พร้อมให้บริการ
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 = สัญชัย สุวังบุตร. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D359 .ส62 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305