หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHS 266

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: HS 266
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1492-1815 = Modern Europe 1492-1815 / Modern Europe 1492-1815 / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D208 .อ36 2554 พร้อมให้บริการ
ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1492-1815 = Modern Europe 1492-1815 / Modern Europe 1492-1815 / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D208 .อ36 2554 พร้อมให้บริการ
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 = Mirror of the 19th century Europe / Mirror of the 19th century Europe / สัญชัย สุวังบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
D359 .ส62 2554 ยืมออก 11/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544