หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 231

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 231
  4. Instructors:
    • นฤมล ปิ่นโต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .ท66 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์และบทละครวิทยาศาสตร์ / รุ่งนภา ทัดท่าทราย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T11 .ร723 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305