หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การเมืองการปกครอง

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  2. รหัสรายวิชา: ร.321
  3. Instructors:
    • ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : เตช บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JS7153.3.ก2 ต72 2548 พร้อมให้บริการ
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : อภิชาต สถิตนิรามัย. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445.ฮ9น6 อ462 2556 พร้อมให้บริการ
รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร584 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร584 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 2550 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติ 2475 = ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS582.7 .ช57 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติ 2475 = ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS582.7 .ช57 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติ 2475 = ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS582.7 .ช57 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
70 ปี วันสันติภาพไทย : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HIST DS 2015 657177 พร้อมให้บริการ
บุชกับทักษิณ : เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF56 .ก75 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LAW KPT 2015 659160 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 2553 พร้อมให้บริการ
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : อภิชาต สถิตนิรามัย. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445.ฮ9น6 อ462 2556 พร้อมให้บริการ
บุชกับทักษิณ : เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF56 .ก75 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
70 ปี วันสันติภาพไทย : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HIST DS 2015 657177 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LAW KPT 2015 659160 พร้อมให้บริการ
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : เตช บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JS7403.ก3 ต7 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : เตช บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JS7403.ก3 ต7 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305