หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 234

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 234
  3. Instructors:
    • ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Television program making : Hart, Colin. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4817 ยืมออก 18/05/2023
การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ = ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 648029 พร้อมให้บริการ
ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books นว .ป425ล53 2555 พร้อมให้บริการ
ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล, Book Pridi Banomyong Library
Reserve Book Room
Awarded Books นว .ป425ล53 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ทดลองผลิตรายการวาไรตี้เพลง Music party : นุชรัตน์ อุดมสมหวัง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.8.พ7 น72 2549 พร้อมให้บริการ
เขียนไปให้สุดฝัน / วินทร์ เลียววาริณ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PL 2015 660724 พร้อมให้บริการ
Researching for television and radio / Emm, Adele, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .E44 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305