หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 234

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 234
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Television program making : everything you need to know to get started / Hart, Colin. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4817 พร้อมให้บริการ
การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ = Research for radio and television production / Research for radio and television production / ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .ศ646 2558 พร้อมให้บริการ
ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books นว .ป425ล53 2555 พร้อมให้บริการ
ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล, Book Pridi Banomyong Library
Reserve Book Room
Awarded Books นว .ป425ล53 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขียนไปให้สุดฝัน / วินทร์ เลียววาริณ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN3365 .ว633 2558 พร้อมให้บริการ
Researching for television and radio / Emm, Adele, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .E44 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544